Naše vize

Naše vize

Věříme, že každé dítě bez ohledu na jeho speciální potřeby, rasu, národnost, kulturu, sociální status či náboženství má právo na adekvátní medicínskou péči, vzdělání, sociální podporu, služby a pomůcky, které potřebuje ke svému vývoji. Má také stejné právo být platným a rovnocenným členem společnosti a žít kvalitní a šťastný život.