O nás

O nás

Naší cílovou skupinou podpory jsou děti se sluchovým postižením a těžkým kombinovaným postižením, zvláště pak sociálně znevýhodněné, vyčleňované z různých důvodů ze společnosti či žijící na hranici chudoby.

Podporujeme projekty vzdělávání a integrace dětí, usilujeme  o zlepšení kvality jejich života a jejich rodin a bojujeme za jejich práva.

V České republice je jedním z hlavních projektů řízení a rozvoj centra pro dětí s těžkým kombinovaným postižením Pink Crocodile School se sídlem v Praze. Součástí Pink Crocodile School je i rozsáhlý integrační program.

Nyní pracujeme na budování nových prostor Pink Crocodile School - školy a dětského hospicu.

 V Asii a Africe  pomáháme dětem se sluchovým a kombinovaným postižením žijícím v chudobě a jejich rodinám.

Umožňujeme dětem přístup k adekvátní medicínské péči a terapiím, zejména rehabilitaci důležité pro rozvoj sluchu, komunikace a mluvené řeči, také jejich vzdělávání a integraci do běžné společnosti. Podporujeme terapeutická centra pro sluchově postižené, centra kochleárních implantací a jednotlivé děti a jejich rodiny.