#NakrmKrokodyla

Stavíme unikátní školu a dětský hospic!

Projekt "Nakrm krokodýla" navazuje na kampaň #Smile4PinkCrocodile, kterou organizace Pink Crocodile vedla pomocí sociálních sítí a jiných prostředků. 

Primárním cílem této kampaně bylo informovat veřejnost o problematice dětí s těžkým kombinovaným postižením. Sekundárně chce pomocí vybraných prostředků rozšířit současnou mateřskou a základní školu pro děti s těžkým kombinovaným postižením o dětský hospic, centrum respitní a paliativní péče či city farmu. Kapacitně totiž současná škola nedokáže uspokojit aktuální poptávku po těchto službách.

Navazující projekt "Nakrm krokodýla" má za cíl zapojit širokou veřejnost do budování hospicu, centra paliativní a respitní péče i city farmy. Stěžejní myšlenkou je, že člověk nemusí nutně pomáhat pouze finančně. Stavaře a technické profese oceníme v době výstavby, malíře, zahradníky nebo švadlenky v době, kdy budeme centrum zařizovat. Ten, kdo rád cestuje, může dorazit vyprávět o svých cestách - v rámci multikulturních aktivit pro děti, kadeřník může poskytnout své služby dětem nebo rodičům, pekař může napéct vánoční cukroví. Mnoho dobrovolníků už nám takto pomáhá a za jakoukoliv pomoc jsme velmi vděčni.

Podívejte se na naše video ke kampani.