• Naděje
  Naděje
  na lepší budoucnost
  Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
 • Naděje
  Naděje
  na lepší budoucnost
  Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
 • Naděje
  Naděje
  na lepší budoucnost
  Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.

Daruj čas

Daruj peníze

Sponzoři

Vítáme Vás na našich stránkách

Pomáhámě dětem s těžkým kombinovaným postižením, sluchovým postižením a sociálně znevýhodněným. V České republice je naším hlavním projektem Pink Crocodile School, centrum, které vzdělává děti se závažným kombinovaným postižením, pomáhá jim překonat nepřízeň osudu a poskytuje rozsáhlé integrační aktivity. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů. Pink Crocodile School nyní buduje nové prostory a dětský hospic. Naším cílem a velkým přáním je, aby byl život našich dětí stejně uspokojující a plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků. Naše mezinárodní projekty v Asii a Africe jsou pak zaměřeny na pomoc centrům a dětem se sluchovým a kombinovaným postižením, konkrétně na jejich vzdělávání, terapie a integrační projekty.

na našich stránkách

O nás

Naší cílovou skupinou podpory jsou děti se sluchovým postižením a těžkým kombinovaným postižením, zvláště pak sociálně znevýhodněn…

Více
na našich stránkách

Naše vize

Věříme, že každé dítě bez ohledu na jeho speciální potřeby, rasu, národnost, kulturu, sociální status či náboženství má právo na…

Více

Vážíme si našich sponzorů

0

a více dárců

0

a více akcí

0

a více dobrovolníků

0

a více sponzorů