Vítejte na stránkách Pink Crocodile!

Pink Crocodile je mezinárodní nezisková organizace, jejíž hlavní cílovou skupinou podpory jsou děti se sluchovým postižením a těžkým kombinovaným postižením, zvláště pak sociálně znevýhodněné, vyčleňované z různých důvodů ze společnosti či žijící na hranici chudoby.

Pink Crocodile speciálně podporuje projekty na podporu rehabilitace, vzdělávání, služeb a pomůcek pro děti naší cílové skupiny.

Organizace také podporuje projekty integrace dětí do běžné společnosti, usiluje různými způsoby o zlepšení kvality jejich života a jejich rodin a bojuje za jejich práva.

Ředitelství Pink Crocodile je v Praze, v České republice a další pobočka Pink Crocodile má sídlo v Indii ve městě Pune.

Pink Crocodile je aktivní v těchto regionech:

Česká republika, Evropa - v tomto regionu podporujeme vzdělávání a služby pro děti s těžkým kombinovaným postižením, jejich integraci do běžné společnosti a bojujeme za jejich práva na adekvátní vzdělávání, rovnocenné šance v běžné společnosti a za kvalitní život těchto dětí i jejich rodin..

Jedním z hlavních projektů je řízení centra pro vzdělávání a podporu dětí s těžkým kombinovaným postižením Pink Crocodile School, které organizace Pink Crocodile založila se sídlem v Praze. Součástí Pink Crocodile School je i rozsáhlý integrační program.

Pink Crocodile School poskytuje dětem s těžkým kombinovaným postižením kvalitní vzdělávání, terapie a podporu na  vysoké úrovni, inspirovanou dlouholetými zkušenostmi v zahraničí a srovnatelnou s úrovní vzdělávání ve vyspělých státech EU či USA.

 Indie a Sri Lanka, Asie - v tomto regionu Pink Crocodile podporuje děti se sluchovým a kombinovaným postižením žijící v chudobě a jejich rodiny.

Umožňujeme dětem přístup k adekvátní medicínské péči a terapiím, zejména rehabilitaci důležité pro rozvoj sluchu, komunikace a mluvené řeči, také jejich vzdělávání a integraci do běžné společnosti. Podporujeme terapeutická centra pro sluchově postižené, centra kochleátních implantací a jednotlivé děti a jejich rodiny.

Latest News

#Smile4PinkCrocodile

Have you seen our #Smile4PinkCrocodile video already?
...

7th annual Pink Crocodile Charity tennis Cup - 11.09.2016

Attention tennis players! We are looking for players to join our annual charity tennis cup this...

Our sponsors have been playing a key role.
Thank you! You are making it happen!